O nas

                              Rok temu w Krotoszynie po raz pierwszy odbyło się, nawiązujące do przedwojennej tradycji, Święto 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Głównymi organizatorami imprezy było krotoszyńskie Muzeum i Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne "Historica", które organizuje rekonstrukcje historyczne związane z historią 56 Pułku Piechoty. W krotoszyńskiej Rekonstrukcji brała także udział młodzież z naszego miasta. Fakt ten oraz duże zainteresowanie imprezą sprawiły , że zrodził się pomysł zorganizowania w Krotoszynie młodzieżowej grupy rekonstrukcyjnej. 

                              Grupa Rekontrukcji Historycznej 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej powstała w październiku 2008r. przy krotoszyńskim Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka. Jej celem jest wzbogacanie wiedzy swoich członków historii, organizacji, uzbrojeniu i tradycjach 56 pp oraz udział w rekonstrukcjach i uroczystościach odnoszących się do powstania wielkopolskiego i II Wojny Światowej. Opiekunami młodzieży są; Jan Grzywaczewski, Edward Jokiel i Antoni Korsak.

                               Pierwsze publiczne wystąpienie miało miejsce na przełomie 2008 i 2009 roku podczas obchodów rocznicy wyzwolenia Krotoszyna w 1919r. 31 grudnia na ulicach miasta pojawił się patrol powstańczy w historycznych mundurach. Spotkał się on z dużm zainteresowaniem i sympatią krotoszynian. 1 stycznia, w czasie uroczystości upamiętniających wybuch powstania w Krotoszynie, członkowie grupy wystawili, także  w historycznych mundurach, wartę pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz poczet sztandarowy z przedwojennym sztandarem Towarzystwa Powstańców i WOjakó w Krotoszynie. W marcu 2009r. [14-15 marca - Toldo] członkowie grupy brali udział w rekonstrukcji przysięgi 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich we Wronkach.

                                                           Jan Grzywaczewski

 

                               We wrześniu GRH było współorganizatorem Święta 56pp i 70. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 4 września członkowie GRH chodzili w munddurach polskich z '39 i roznosili ulotki i gazetki pułkowe, które sami zaprojektowali. 5 września nasza GRH brała udział w apelu poległych na cmentarzu krotoszyńskim, a 6 września w mszy św. w dawnym kościele garnizonowym im. Piotra i Pawła i winscenizacji bitwy pod Adamową Górą. Zasługą GRH jest to, że podczas przysięgi we Wronkach na ok. 100 rekonstruktorów,dwóch stojących na warcie przy pomniku było od nas. Drugą zasługą jes to, że dwóch członków znalazło się w trzyosobowym poczcie sztandarowym podczas Święta 56pp na ok. 150 osób. 

                                                                          Toldo

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery